Giới thiệu

22/01/2021

Dynojet 2K trực thuộc tập đoàn 2K, sở hữu những thương hiệu và dịch vụ sau: trường đua quốc tế 2K tại Bình Dương, đội đua mô tô chuyên nghiệp 2KTTC, The Pacific (nhập khẩu độc quyền Gulf Oil ở Châu Âu), HP Academy (học viện đào tạo kỹ sư xe máy chuyên nghiệp), và Dynojet 250i. Dynojet 2K là trung tâm dịch vụ và sửa chữa mô tô phân khối lớn. Hệ thống của Dynojet 2K tập trung vào dịch vụ chạy dynojet canh chỉnh xăng cho các loại ECU va PCV.

1
Bạn cần hỗ trợ?